Istospolno usmerjeni so socialna manjšina, ki je zaradi spolne usmerjenosti v družbi na več nivojih socialno izključena ter pogosto stigmatizirana. V Sloveniji zaznavamo visoko stopnjo homofobije pri večinski (heteroseksualni) družbi. Raziskava Slovensko javno mnenje 2002 kaže, da 51% državljank in državljanov Slovenije ne želi, da bi bili homoseksualci njihovi sosedje.

Kljub temu v Sloveniji (še) nimamo izdelane sistemske politike, ki bi pravno ščitila to populacijo, preprečevala njeno socialno izključenost ter socialno stigmatizacijo, hkrati pa skrbela za senzibilizacijo in informiranje širše javnosti o vprašanju homoseksualnosti.

Neuspešnost pri oblikovanju politike ter zakonodaje, ki bi pravno ščitila populacijo, je med drugim treba iskati tudi v neraziskanosti tega področja. Tako v Sloveniji nimamo celovite študije oz. empirične raziskave o življenju istospolno usmerjenih, ki bi pokazala glavne značilnosti populacije istospolno usmerjenih ter probleme, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Edini obstoječi raziskavi sta raziskavi nevladne organizacije Škuc LL.

Namen raziskovalnega projekta o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk je raziskati socialni položaj, družinske in socialne kontekste, v katerih živijo istospolno usmerjeni v Sloveniji (življenjski stili, partnerska in družinska razmerja, formalne mreže, ki jih vzpostavljajo istospolno usmerjeni z različnimi institucijami v družbi) ter identificirati probleme, s katerimi se srečujejo zaradi svoje spolne usmerjenosti. Na tej podlagi bomo oblikovali predloge usmeritev politike za istospolno usmerjene.

Raziskovalni projekt je razdeljen v dva dela: kvantitativni in kvalitativni. Slednji bo končan do konca leta 2004, trenutno je razpoložljiva preliminarna analiza rezultatov anketiranja.
   
   

Preliminarna analiza kvalitativnega dela raziskave

Preliminarna analiza fokusnih skupin

Basic Preliminary Analysis - Selected Data Only

Javne predstavitve rezultatov raziskave

O avtorici in avtorju

   
 
 
© Mirovni inštitut, 2004