Preliminarna analiza kvalitativnega dela raziskave

Zaključena je prva faza raziskovalnega projekta o socialnih in družinskih kontekstih življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji. V vzorec smo zajeli 443 gejev in lezbijk iz vseh delov Slovenije, od tega 66% moških in 34% žensk. Raziskava je bila izvedena s face to face anketiranjem v obdobju od aprila do julija 2003, vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe.

Osnovne ugotovitve [ Preliminarna analiza – celotni tekst ]

Odsotnost diskusije o homoseksualnosti

 • 53% vprašanih pravi, da se njihovi starši z njimi o homoseksualnosti v času odraščanja nikoli niso pogovarjali.
 • 34% vprašanih pravi, da pri pouku v osnovi ali srednji šoli nikoli niso govorili o homoseksualnosti.

Razkritje

 • V povprečju se geji in lezbijke prvič razkrijejo pri 19. letih in pol. V 74% primerov je reakcija osebe, pred katero se posameznik prvič razkrije, pozitivna.
 • Največ, 77% vprašanih, se je najprej razkrilo pred prijateljico ali prijateljem.
 • 18% vprašanih je dejalo, da se je zaradi njihovega razkritja prekinil odnos z dotično osebo. Med temi so najpogosteje, v 56% primerov, prijatelji in prijateljice.
 • Največji strah imajo anketirane osebe pred razkritjem pred očetom. 54% vprašanih se pred očetom še ni razkrilo.
 • Prva reakcija mame in očeta na razkritje se v povprečju ne razlikujeta. V 40% primerov je prva reakcija tako mame kot očeta negativna.
 • Prve negativne reakcije staršev dolgoročno praviloma ne vplivajo negativno na odnos med starši in njihovim istospolno usmerjenih sinom ali hčerko.

Partnerske zveze

 • V povprečju geji in lezbijke vstopijo v prvo partnersko zvezo pri 20. letih in pol.
 • 28% vprašanih je svojega partnerja ali partnerico spoznala v svojem prijateljskem krogu, 26% v GLBT diskoteki ali klubu, 21% vprašanih pa prek interneta.
 • Tako kot pri razkritju spolne usmerjenosti tudi tu obstaja največji strah pred očetom. 60% vprašanih svoje partnerske zveze ni razkrila pred očetom, 40% pa pred mamo, medtem ko za njihovo zvezo ve 93% prijateljev in prijateljic iz ožjega kroga.
 • Za razliko od heteroseksualnih partnerskih zvez je delitev dela v istospolnih partnerskih zvezah bolj enakomerno porazdeljena. Enostranskost se kaže le pri sorodniškem delu, kar kaže na odsotnost sorodniških mrež pri istospolnih partnerskih zvezah, saj partnerja stike in odnose s sorodniki vzdržujeta vsak zase.
 • 42% vprašanih si želi imeti otroka. Najpogosteje je bila omenjena možnost posvojitve.
 • 61% vprašanih bi sklenilo istospolno partnersko zvezo. Pogosteje bi jo sklenile ženske kot moški.
 • Razlogi za sklenitev partnerske zveze so prvenstveno pragmatični (zagotovitev socialne varnosti, pridobitev pravic, ki jih heteroseksualni pari že imajo). Geji in lezbijke se ne bi poročali zaradi romantičnih idej o ljubezni in poroki.

Nasilje in diskriminacija

 • 53% vprašanih je bilo zaradi svoje spolne usmerjenosti že žrtev nasilja. 91% vprašanih je doživelo psihično nasilje, 24% fizično in 6% spolno nasilje.
 • Najpogosteje, v 61% primerov, so storilci nasilnih dejanj neznanci na ulici, v barih ali drugih javnih prostorih.
 • Lezbijke so pogosteje kot geji izpostavljene skritemu nasilju doma (starši, sorodniki).
 • 49% vprašanih na delovnem mestu ni razkrilo svoje spolne usmerjenosti ali pa zanjo vedo le redki posamezniki. 94% vprašanih hkrati meni, da na delovnem mestu zaradi svoje spolne usmerjenosti niso bili diskriminirani.
 • 4% anketiranih sumi, da so bili zaradi razkritja svoje spolne usmerjenosti odpuščeni z delovnega mesta.

Mediji in GLBT subkultura

 • Anketirani so največ informacij o homoseksualnosti dobili iz interneta in iz specializiranih gejevskih in lezbičnih medijev.
 • 11% vprašanih ne pozna nobenega slovenskega GLBT medija ali internetne strani. Največjo prepoznavnost med gejevskimi in lezbičnimi mediji dosegajo Legebitrina oznanila.
 • Ljubljanski gejevski in lezbični filmski festival ima v okviru GLBT subkulture največjo prepoznavnost in najvišje ocene glede kakovosti.
 • Med mediji so najvišje ocene dobili: Internetne strani SIQRD, Internetne strani Legebitre, Lesbo in Legebitrina oznanila.
 • 66% vprašanih se nikoli ni udeležila parade ponosa v Ljubljani.

[ Preliminarna analiza – celotni tekst (pdf, 591kB)]

   
   

Preliminarna analiza kvalitativnega dela raziskave

Preliminarna analiza fokusnih skupin

Basic Preliminary Analysis - Selected Data Only

Javne predstavitve rezultatov raziskave

O avtorici in avtorju

   
 
 
© Mirovni inštitut, 2004