Različnost bogati
   

Informacije za geje in lezbijke

Od gejev in lezbijk se pogosto pričakuje, da bodo svojo istospolno usmerjenost »živeli« zgolj v svoji zasebnosti, sicer pa z njo ne bodo »obremenjevali« drugih ljudi okrog sebe. Tudi ti naj ne bi razglašali svoje heteroseksualnosti. Vendar to ne drži povsem. Javna in zasebna sfera se pogosto prepletata in med njima je težko postaviti jasno mejo. Naša zasebnost, zasebne izbire in okoliščine, kot je na primer spolna usmerjenost, se v javnosti kažejo na različne načine: od pripovedovanj o dogodkih iz svojega družinskega življenja na delovnem mestu, do sprehodov po parku, kjer se pari držijo za roke, od svečane in javne poroke, do nošenja različnih znakov, ki izkazujejo posameznikov seksualni/partnerski status in podobno. Geji in lezbijke kot enakopravni državljani imajo pravico, da svoje homoseksualnosti ne »živijo« zgolj v svoji zasebnosti, pač pa, da aktivno sodelujejo tudi v javnem življenju kot enakopravni istospolno usmerjeni državljani in državljanke. Vse to je seveda lažje zapisati, kot v praksi izvajati, saj razkritje istospolne usmerjenosti v javnosti (na primer držanje svojega partnerja oziroma partnerice za roko) lahko povzroči različne oblike nasilja, najpogosteje verbalno nasilje (žaljivke, posmeh, zaničevanje ipd.). Tu je zbranih nekaj informacij, ki vam lahko pomagajo na poti k enakopravnemu državljanstvu. Žal te informacije ne morejo preprečiti nasilja, lahko pa s pomočjo njih informirate ljudi okrog sebe in ste tudi sami informirani.

1. Zakonodaja

Diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti je v Sloveniji prepovedana v več različnih zakonih. Med njimi so najpomembnejši naslednji:

Ustava Republike Slovenije

Štirinajsti člen Ustave zagotavlja enakost pred zakonom ne glede na vrsto osebnih okoliščin. Med njimi spolna usmerjenost ni omenjena eksplicitno, a v uradni razlagi štirinajstega člena Ustave piše, da med »druge osebne okoliščine« spada tudi spolna usmerjenost.

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik Republike Slovenije v 141. členu prepoveduje diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti. Prepovedano je kratenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zagrožena kazen je zapor do enega leta ali denarna kazen. Če to dejanje stori uradna oseba z zlorabo uradnega položaja, se kaznuje s tremi leti zapora.

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih v svojem šestem členu prepoveduje diskriminacijo na osnovi različnih osebnih okoliščin, med drugim tudi na osnovi spolne usmerjenosti. Delodajalec tako ne sme iskalca zaposlitve ali zaposlenega delavca oziroma delavke postavljati v neenakopraven položaj zaradi njegove ali njene spolne usmerjenosti, hkrati pa je prepovedana tudi posredna in neposredna diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti.

2. Kam se lahko obrnem, če sem diskriminiran/a na osnovi spolne usmerjenosti?

Osnovne informacije ti lahko nudijo gejevske in lezbične organizacije, ki delujejo v Sloveniji (glej spodaj).

V Sloveniji deluje posebna telefonska linija za pomoč gejem in lezbijkam GALFON (telefon: 01 432 40 89). Deluje vsak dan med 19. in 22. uro.
www.ljudmila.org/siqrd/galfon/

Na področju boja proti diskriminaciji delujeta tudi dve vladni službi:
Varuh človekovih pravic (www.varuh-rs.si/)
Zagovornica načela enakosti (www.uem-rs.si/slo/zne.html)

3. Gejevske in lezbične organizacije v Sloveniji

Organizirano gejevsko in lezbično gibanje se je v Sloveniji začelo leta 1984, ko je bila pri Škucu ustanovljena gejevska sekcija Magnus. To je bila prva gejevska organizacija v bivši Jugoslaviji in tudi v vzhodni Evropi. V Sloveniji trenutno deluje pet gejevskih in lezbičnih organizacij. Na njihovih internetnih straneh boste našli vrsto dodatnih informacij, ki niso vključene na ta CD-rom.

Gejevska sekcija Škuc Magnus
www.ljudmila.org/siqrd/magnus

Lezbična sekcija Škuc LL
www.ljudmila.org/lesbo

Legebitra
www.drustvo-legebitra.si

Društvo za integracijo homoseksualnosti
www.dih.si

Lingsium
www.lingsium.org

4. Gejevske in lezbične pogovorne skupine

Legebitra je skupina, ki je namenjena mlajšim gejem in lezbijkam do 26. leta starosti. Praviloma vsak petek ob 16. uri poteka pogovorna skupina Legebitre v Kulturno-informacijskem in svetovalnem središču Legebitre na Trubarjevi 76/a v Ljubljani.
Za program in vsebino pogovrnih skupin glej: www.drustvo-legebitra.si

Društvo za integracijo homoseksualnosti (DIH) pogovorne skupine organizira izmenjaje vsak teden ob 19.30 uri v Ljubljani (knjižnica Mirovnega inštituta, Metelkova 6) in Kopru (klub MKC, Gregorčičeva 4, Koper). Za program in vsebino pogovrnih skupin glej: www.dih.si

Lezbična skupina Škuc LL praviloma enkrat mesečno ob torkih ob 19. uri organizira pogovore na različne teme, ki so povezane z življenjem gejev in lezbijk. Pogovori potekajo v lezbičnem klubu Monokel (Metelkova Mesto, Masarykova 24, Ljubljana). Za program in vsebino pogovornih skupin glej program Monokla: www.ljudmila.org/lesbo/monokel.htm

5. Gejevske in lezbične internetne strani

Na internetu obstaja na tisoče strani, ki so povezane z gejevsko in lezbično tematiko. Za iskanje teh strani zadostuje, da v brskalnike (www.najdi.si, www.google.com, www.yahoo.com in podobno) vpišemo besedo gej, lezbijka, homoseksualnost in podobno. Pri tem se je potrebno zavedati, da na internetu obstaja tudi vrsta tako imenovanih »sovražnih strani«, ki širijo nestrpnost in sovraštvo do gejev in lezbijk.
Tu navajamo le nekaj (in ne vseh) slovenskih lezbičnih in gejevskih strani, kjer boste lahko našli povezave na druge podobne strani.

Slovenski seznam virov za geje in lezbijke
www.ljudmila.org/siqrd

Slovenske gejevske strani
www.ljudmila.org/sgs

Festival gejevskega in lezbičnega filma
www.ljudmila.org/siqrd/fglf

6. Gejevski in lezbični informacijski centri in knjižnice

Kiss Legebitra (Kulturno informacijsko in svetovalno središče Legebitra)
Trubarjeva 76/a, 1000 Ljubljana
E-mail: legebitra@siol.net
Telefon: +386 1 4305144
www.drustvo-legebitra.si

Lezbična knjižnica
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
(1. nadstropje, prostori Škuc-LL)
tel: 01 432 73 06
Izposoja: četrtek in petek, od 15. do 19. ure
www.ljudmila.org/lesbo/knjiznica.htm

Galerija Media Nox (Kotiček za istospolno usmerjene mlade)
Židovska 12, 2000 Maribor
in
Homodok Maribor (Arhiv za gejevske in lezbične študije)
www.lingsium.org

Škratova čitalnica
AKC Metelkova Mesto, stavba Pešaki, pritličje
tel: 01 434 03 45
Izposoja: od ponedeljka do četrtka med 16. in 20. uro
www.ljudmila.org/anarhiv

7. Gejevske in lezbične revije ter radijske oddaje

V Sloveniji trenutno izhajajo tri gejevske in lezbične revije: Oznanila (bilten skupine Legebitra), 1XY (revijo izdaja Magnus) in eL magazin (magazin lezbičnega dela skupine Lingsium).

Oznanila
skupina.drustvo-legebitra.si/oznanila.php

1XY
www.1xy.biz

eL magazin
www.gaja-kafe.org

Nekatere starejše revije, ki ne izhajajo več, je možno dobiti v Lezbični knjižnici in drugih gejevskih in lezbičnih informacijskih centrih ter na spletu:
Lesbo (www.ljudmila.org/lesbo/lesbo.htm)
Revolver (www.ljudmila.org/siqrd/Revolver)

Radijske oddaje:

Lezbomanija na Radiu Študent (vsako tretjo soboto v mesecu ob 17. uri)
www.ljudmila.org/lesbo/lezbomanija.htm

Transintegral na Radiu Marš (vsak zadnji četrtek v mesecu ob 13. uri)
www.radiomars.si

 

   
 
    O projektu    
  Napovedi dogodkov
  Mednarodna konferenca
  Predstavljeni referati
  Mediji
  CD-Rom
  Kratki igrani filmi
  Intervjuji z geji in lezbijkami
  Informacije za delodajalce
  Informacije za učitelje in učiteljice
  Informacije za geje in lezbijke
  Vsakdanje življenje gejev in lezbijk
 

Za raznolikost. Proti diskriminaciji.
 
   
Mirovni inštitut, 2006