Forum Mirovnega inštituta"Ali zunanja politika še obstaja?"

Deseti forum Mirovnega inštituta je potekal 6. februarja 2003 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezoval Gorazd Kovačič, asistent na Filozofski fakulteti, so sodelovali:

  • dr. Bojko Bučar, Fakulteta za družbene vede,
  • Jurij Gustinčič, Televizija Slovenija,
  • dr. Tonči Kuzmanić, Mirovni inštitut,
  • dr. Žarko Puhovski, Filozofska fakulteta, Zagreb.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

V časih klasične nacionalne države je veljalo, da države dokazujejo svojo državnost ali suverenost zlasti z atributi obrambe samostojnosti. Še posebej pa se je potrditev državnosti odvijala v okviru mednarodnih odnosov. Po drugi svetovni vojni so vojno kot sredstvo mednarodnih odnosov zamenjali mehanizmi za doseganje (mednarodnih) sporazumov, to pa je bistveno spremenilo tudi značaj zunanje politike.

Kaj pa se dogaja z zunanjo politiko v času evropskih integracij in globalizacije? Ali lahko majhna država, kot je Slovenija, v teh pogojih še samostojno skrbi za blaginjo? Kakšno težo imajo nacionalni interesi ter skrb za nacionalno gospodarstvo v kontekstu tržnega odpiranja in sprejemanja centralne regulative trga? Kaj se v okviru evropskih integracij dogaja z (našo) državno identiteto? Ali si Evropska unija prizadeva za samostojno politično vlogo v mednarodni skupnosti, ali pa je njena vloga nejasna, brez strategije, podrejajoča se ZDA kot edini velesili? Ali se EU v mednarodnih odnosih preveč podreja politiki Amerike - je to politični realizem ali politična nemoč, sploh v kontekstu iraške krize? Ali EU sploh postavlja nove, lastne vizije skupne zunanje in varnostne politike, ki presega samovoljne korake ZDA? Kakšna je sploh veljavnost mednarodnega prava (v luči zadnjih dogodkov)? Kakšno varnostno politiko vzpostavlja EU? Enako vprašanje se zastavlja tudi za Slovenijo: ali ima Slovenija svojo zunanjo politiko in s tem politično identiteto, ali pa ji preostane, da je administrativni servis družbe? Se drugače: kakšno vlogo igrajo ZDA in kakšno Evropa ter kaj to pomeni za majhne države (npr. Slovenija), ki so ali bodo članice velikih zavezništev (npr. Nato)?