Forum Mirovnega inštituta"Mirovno gibanje danes: večni pacifizem ali drugačna politika?"

Enajsti forum Mirovnega inštituta je potekal 19. marca 2003 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezovala dr. Vlasta Jalušič, direktorica Mirovnega inštituta:

  • Vesna Teršelić, dobitnica alternativne Nobelove nagrade za mir Right Livelihood Award,
  • dr. Rastko Močnik, Filozofska fakulteta,
  • Gorazd Kovačič, Mirovni inštitut,
  • Andrej Pavlišič, mirovni aktivist.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

Na območjih bivše Jugoslavije imamo trojno izkušnjo z mirovnim gibanjem: v osemdesetih v Sloveniji, v devetdesetih v času vojne v bivši Jugoslaviji ter na začetku 21. stoletja ob iraški krizi. Mirovno gibanje v osemdesetih je bilo izrazito povezano s ponovno vzpostavitvijo civilne javnosti in ni bilo prvenstveno protivojno gibanje. Danes je potisnjeno v amnezijo kot slepi pacifizem, ki se je (dvomljivo?) zavzemal za demilitarizacijo Slovenije oziroma Slovenijo brez vojske. Mirovna gibanja v bivši Jugoslaviji v devetdesetih (v veliki meri ženske skupine) so ohranjala minimum kohezije, človečnosti, dostojanstva in prva vzpostavljala povojne stike.

Gibanje proti vojni v Iraku ima globalne razsežnosti. Nekateri ga primerjajo s protivojnim gibanjem v času vojne v Vietnamu. Drugi pravijo, da ni bilo še nikdar tako koordinirane, odločne, domiselne svetovne množične zahteve po miru. Milijoni zdaj demonstrirajo po vsem svetu ...

Ali je mirovno gibanje le "večno ponavljanje istega" ali pa gre za nov pojav v globalnem smislu? Kdo so novi protivojni aktivisti in aktivistke? Kako se vidijo mirovniki sami? Kaj prinaša to gibanje v širšem političnem smislu?