Forum Mirovnega inštituta"Trgovina z ljudmi in izkoriščanje žensk za seksualno industrijo"

Trinajsti forum Mirovnega inštituta je potekal 17. novembra 2003 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezovala dr. Simona Zavratnik Zimic, so sodelovali:

  • Katjuša Kodele-Kos, predsednica društva Ključ
  • dr. Aleksander Štulhofer, Filozofska fakulteta, Zagreb
  • Alenka Malenšek, vodja misije IOM v Ljubljani
  • Jurij Popov, urednik na Radiu Slovenija

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

Trgovina z ljudmi, zlasti trgovina z namenom seksualnega izkoriščanja, predstavlja del globalnega organiziranega kriminala, ki žrtve postavlja v suženjske življenjske razmere – prisilno prostitucijo, odvzem svobode gibanja, nadzor nad dokumenti žrtev, fizično in psihično maltretiranje in zastraševanje itd. V tej strahotni obliki trgovine, kjer človek postane potrošni material in mu je odvzeta svoboda ter dostojanstvo, so žrtve nemalokrat obravnavane prej kot kriminalci kot to, kar dejansko so: ranljive posameznice in posamezniki, ki potrebujejo pomoč.

Na tokratnem forumu Mirovnega inštituta smo razpravljali o stanju v lokalnem slovenskem okolju ter primerjali odzive s praksami v mednarodnem okolju. V politikah preprečevanja trgovine z ljudmi mora biti v ospredju skrb za temeljne človekove pravice žrtev, hkrati pa je potrebno pozornost nameniti informiranju in izobraževanju javnosti, s čimer opozarjamo na ustrezno javno vidnost in problematizacijo tega pojava.