Forum Mirovnega inštituta"Nestrpnost, diskriminacija in Evropska unija"

Štirinajsti forum Mirovnega inštituta je potekal 9. junija 2004 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezoval mag. Roman Kuhar, so sodelovali:

  • Alenka Puhar, predstavnica Slovenije v Evropski komisiji za boj proti rasizmu in nestrpnosti
  • mag. Jasminka Dedić, Urad za enake možnosti
  • Meta Maksimovič, predstavnica Slovenije v evropski kampanji 'Za raznolikost-proti diskriminaciji'
  • Brankica Petković, Mirovni inštitut
  • dr. Janez Krek, Pedagoška fakulteta in
  • Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

Spoštovanje in zaščita človekovih pravic je eden od temeljev politične organiziranost tako Slovenije kot Evropske unije. Kljub vsemu pa odpravljanje diskriminacije, prizadevanje k bolj človečnemu svetu in k zagotovitvi svobode posameznika in posameznice velikokrat spremljajo zlorabe instituta človekovih pravic in hkratno ideološko sklicevanje nanje. Slednje pogosto zgreši osnovni namen človekovih pravic, v imenu katerih se lahko opravičujejo tako nestrpni diskurzi kot nestrpna dejanja.

Kako se s pojavi nestrpnosti spoprijemajo v Evropski uniji in kako pri nas? Kaj kažejo raziskave o nestrpnosti pri nas in v Evropski uniji? Kaj spodbuja nestrpnost in kaj jo prepričuje? Kakšno vlogo imajo pri tem akcije, ki pozivajo k strpnosti? Kako na to vplivajo vse bolj popularni (in populistični) medijski izdelki pro et contra? Je strpnost sploh prava rešitev za stigmatiziran položaj manjšin? Kakšne so politike Evropske unije za odpravljanje različnih oblik nestrpnosti? Ali dosežejo svoj namen? Kakšne so dobre prakse in kdo jih uveljavlja? Kakšno vlogo ima pri tem izobraževalni sistem in vzgoja za strpnost?