Forum Mirovnega inštituta"Onstran razprave o razliki in enakosti : integracija načela enakih možnosti spolov"

Petnajsti forum Mirovnega inštituta je potekal 24. septembra 2004 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezovala dr. Vlasta Jalušič, so sodelovali:

  • Dr. Birgit Sauer, IWM Avstrija,
  • Dr. Eva Bahovec s Filozoske fakultete,
  • Mag. Maruša Gortnar z Urada RS za enake možnosti moških in žensk in
  • Dr. Majda Hrženjak z Mirovnega inštituta.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

Zdi se, da o enakopravnosti spolov obstaja relativno širok konsenz strank različnih profilov in da se s tem vsi karseda hitro strinjajo, predvsem v predvolilnem času. Težave seveda nastanejo pri interpretacijah in konkretnih politikah, ki bi naj to načelo podpirale v vsakdanjem življenju, v javnosti in privatnosti. Načelo enakih možnosti spolov naj bi bilo vključeno tako v politične dokumente, zakonodajo, kot tudi v programe strank in načrte drugih političnih akterjev. Po uvodnem predavanju o strategiji integracije načela enakih možnosti spolov v procese oblikovanja politik ter po kratkih predstavitvah raziskovalnega projekta Mageeq, ki poteka znotraj 5. okvirnega programa EU, in avstrijsko-slovenskega sodelovanja na projektu Reprezentacije enakosti spolov: prostitucija med katolicizmom, liberalizmom in socialno demokracijo: primerjava med Avstrijo in Slovenijo, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, se bomo vprašali: kako razumemo načelo enakih možnosti moških in žensk? Kaj so cilji politik enakih možnosti spolov in kakšne so strategije v Sloveniji in EU?