Forum Mirovnega inštituta"Leva vlada v Španiji – obrat v politikah?"

Sedemnajsti forum Mirovnega inštituta je potekal 13. septembra 2005 v Cankarjevem domu.

Volilci in volilke Španije pred več kot letom dni niso nagradili politike strank, ki se vse bolj nagibajo k centru. Socialistična zmaga je prinesla obrat v levo. Prvi ukrepi vlade so šli v smeri, ki je bila začrtana pred volitvami: najprej umik španskih čet iz Iraka, nato pa krepitve socialnih tem in enakopravnega državljanstva. Med drugim je bil sprejet zakon o nasilju v družini, pa tudi zakon o poroki istospolnih partnerjev, ki vključuje pravico do posvojitev otrok. Zapaterova vlada je izjemno okrepila tudi prisotnost žensk na vodilnih položajih. Hkrati v Španiji potekajo vedno ostrejše obtožbe desnice zaradi domnevne vse večje »permisivnosti«, katoliška cerkev pa govori o ogrožanju družine, življenja in vzgoje, saj vlada v duhu multireligioznosti in multikulturnosti predlaga še druge ukrepe, ki bi zrcalili špansko multikulturno in multireligiozno stvarnost.
Na Forumu se bomo osredotočili na ključne teme novih politik in osvetlili novo situacijo v Španiji pod levo vlado. Pogovarjali se bomo o obratu, ki se je v Španiji zgodil v politikah v zadnjem letu, in o tem, kakšni so njegovi dejanski učinki. Obe referentki sta se ukvarjali z analizo področij, ki so jih zajele velike spremembe v Španiji: z udeležbo žensk v politiki, z vprašanjem nasilja v družini, z vprašanjem položaja istospolno usmerjenih.

O tem sta spregovorili dr. Maria Bustelo, izredna profesorica politologije in dr. Emanuela Lombardo, politologinja in raziskovalka. Obe gostji sta z Universidad Complutense de Madrid.
Forum je povezovala dr. Vlasta Jalušič z Mirovnega inštituta.