Forum Mirovnega inštitutaVroče teme enakosti spolov

Enaindvajseti forum Mirovnega inštituta je potekal 14. junija 2006 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Integracija načela enakosti spolov v vse strukture, sisteme in prakse družbenega in političnega življenja (gender mainstreaming) odpira številna konceptualna in praktična vprašanja. V splošni vednosti je spol razumljen kot dihotomija in fiksna kategorija (moški in ženske), pri čemer je ženska opredeljena kot "druga, drugačna" in zato potrebna posebne podpore, da bi lahko dosegla moške, ki so opredeljeni kot "univerzalni standard". Ali ta proto-feministična koncepcija spola res ustreza realnosti? Ali je enakost spolov res zgolj ženska tema? Ali res lahko govorimo samo o dveh spolih?

V mreži RealGem, ki jo bila predstavljena na Forumu, o enakosti spolov razmišljajo tudi moški in tako se vzpostavlja dialog med feministično teorijo in moškimi študijami. Gostje iz Avstrije in Nemčije so z nami delili izkušnje na področju metod senzibilizacije za spol, ki jih uporabljajo v delovnih organizacijah, državni upravi in podobno. S tem aktivno vplivajo na izvajanje integracije načela enakih možnosti spolov. Na Forumu smo hkrati spregovorili tudi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, v katerem so skriti mnogi strukturni razlogi neenakosti moških in žensk. Kakšen je odnos moških do domačega dela in skrbstvenih dejavnosti? Kako spremembe na trgu dela vplivajo na spol? Ali so delovne organizacije pripravljene spremeniti svojo organizacijsko kulturo v prid enakosti spolov?

Na Forumu so razpravljali:

  • Bettina Knothe in Klaus Schwerma, Dissens, Berlin
  • Stefan Beier, Dissens, Berlin
  • Eli Scambor in Christian Scambor, Verein Maennerberatung/GenderWerkstatte, Graz
  • Roman Kuhar, Mirovni inštitut
  • Maruša Gortnar, Urad za enake možnosti

Forum je povezovala Majda Hrženjak z Mirovnega inštituta.