Forum Mirovnega inštituta"Neposredna demokracija: Kdaj in zakaj?"

Sedmi forum Mirovnega inštituta je potekal 12. marca 2002 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezovala dr. Vlasta Jalušič, direktorica Mirovnega inštituta, so sodelovali:

  • dr. Tone Jerovšek, profesor na Pravni fakulteti in Visoki upravni šoli v Ljubljani;
  • Danica Simšič, poslanka v državnem zboru;
  • mag. Matevž Krivic, pravnik, nekdanji sodnik ustavnega sodišča.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

Razprave o vlogi in mestu referenduma v slovenskem ustavnopravnem sistemu potekajo že od njegove uvedbe dalje. Večina referendumov ali pobud zanje je v Sloveniji zbudila najmanj razcepe v javnosti, če že ne ustavnih sporov ali celo vladnih kriz: od referenduma o vrsti volilnega sistema, prek referenduma o zakonu o oploditvi z biomedicinsko pomočjo do vprašanja o referendumu o vstopu Slovenije v Nato. Pri tem ni bilo sporno, ali referendum kot obliko neposrednega odločanja državljanov in državljank potrebujemo ali ne, temveč, kakšno vrsto referenduma, s kakšnimi posledicami za zakonodajno in izvršno oblast in katera vprašanja naj bodo predmet plebiscitarnega odločanja. Spričo ustavnih sprememb in številnih razprav in dilem o referendumu smo na forumu zastavili naslednja vprašanja: Ali je neposredna demokracija - referendum ali plebiscit res najbolj demokratičen mehanizem odločanja? Kakšne so dobre in kakšne slabe izkušnje z neposredno demokracijo drugod? Kdaj uporabiti mehanizem neposredne demokracije? Kakšno obliko referendumskega odločanja je primerna za Slovenijo kot majhno državo?