Forum Mirovnega inštituta"(Nove) etnične manjšine?"

Osmi forum Mirovnega inštituta je potekal 5. junija 2002 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezovala mag. Simona Zavratnik Zimic, raziskovalka na Mirovnem inštitutu, so sodelovali:

  • dr. Nenad Miščević, Univerza v Mariboru in CEU,
  • dr. Miran Komac, Inštitut za narodnostna vprašanja,
  • dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

S pojmom "(nove) etnične manjšine" poimenujemo tiste etnične manjšine, ki so v slovenskem prostoru nastale po letu 1991. Pridevnik 'nove' smo postavili v oklepaj, samo poimenovanje pa pod vprašaj, s čimer bomo odprli debato o ustreznem terminološkem opisu teh družbenih skupin. Na Forumu bomo razpravljali tudi o modelu slovenske manjšinske politike, ki bistveno razlikuje med avtohtonimi in novodobnimi etničnimi manjšinami. Odprli bomo še v prihodnost usmerjeno dilemo: koliko različnosti zmore slovenska družba in kakšne so lahko državne politike »izbiranja« med priznanimi in nepriznanimi etničnimi manjšinami?