Forum Mirovnega inštituta"Romi v Sloveniji"

Deveti forum Mirovnega inštituta je potekal 17. oktobra 2002 v Cankarjevem domu.

Na Forumu, ki ga je povezovala Brankica Petković, vodja Centra za medijsko politiko na Mirovnem inštitutu, so sodelovali:

  • Danica Ošlaj, državna podsekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
  • Jožek Horvat, predsednik Zveze Romov Slovenije,
  • Alojz Flegar, župan občine Tišina,
  • Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja,
  • Tatjana Avsec, vodja projekta 'Romi', Krško,
  • Sandra B. Hrvatin, Fakulteta za družbene vede.

Izhodišča za pogovor so bila sledeča:

Romi v Sloveniji so ena najbolj deprivilegiranih družbenih skupin. Status etnične skupnosti, ki ga Romom zagotavlja ustava, ni nikoli celovito uresničen in pravno izpeljan. Diskriminacija in prakse družbenega izključevanja Romov so v zadnjem desetletju potekale na številnih področjih - v izboraževanju, zaposlovanju, zdravstvu, na stanovanjskem področju … Javnost v Sloveniji Romom pripisuje izrazito negativne lastnosti, jih šteje za grožnjo večinski družbi in jih zavrača. Kljub vsemu se zdi, da v zadnjem obdobju naraščajo prizadevanja države, da bi v sodelovanju z lokalnimi skupnostimi in samimi Romi položaj izboljšala.

Ali ima Slovenija strategijo ureditve romskega vprašanja? Ali bo pripravljen krovni zakon o Romih in zagotovljena sredstva na državni in lokalni ravni za uresničitev ukrepov za izboljšanje položaja Romov v Sloveniji? Kaj je potrebno narediti, da bi bili premagani politika, prakse in stališča, ki Romom onemogočajo participacijo v družbi? Kaj lahko naredi država in lokalne skupnosti, kaj pa civilna družba in nenazadnje tudi sami Romi? Pred novembrskimi lokalnimi volitvami, ko naj bi v 20 občinah v Sloveniji Romi volilili svoje predstavnike v občinskih svetih, so o položaju Romov v Sloveniji razpravljali zgoraj navedeni.