Center za sodelovanje Vzhod vzhod

Uporaba perspektive etike skrbi v socialni politiki (nadaljevalna delavnica)

Organizator: Center za sodelovanje Vzhod vzhod v sodelovanju z Univerzo v Utrechtu, Nizozemska (prof. dr. Selma Sevenhuijsen)

Kje: Ljubljana, knjižnica Mirovnega inštituta.

Kdaj: 22. in 23. marec 2004.

Na mednarodni delavnici so udeleženke razpravljale o načinih aplikacije metode Trace kot orodja za analizo dokumentov s področja socialne politike. Razprava se je osredotočala na izmenjavo izkušenj pri uporabi metode za analizo dokumentov s področja družinske politike, politike človeških virov in politike enakih možnosti v izbranih državah, članicah za vstop v EU: Estoniji, Sloveniji, na Madžarskem in Slovaškem.

Dvodnevna delavnica je bila namenjena predstavitvam analiziranih besedil in vsebinski razpravi, na podlagi katere so udeleženke pripravile končna besedila za knjižno objavo. Besedila so izšla v zbirki Politike Symposion (urednica Mojca Pajnik). Knjigo z naslovom The Heart of the Matter: The Contribution of the Ethic of Care to Social Policy in Some New EU Member States sta uredili Selma Sevenhuijsen in Alenka Švab, 2004.

Program delavnice (.doc)